Skip to main content
All CollectionsSinga HjälpAnvändning av Singa
Med vilka enheter kan jag använda Singa?
Med vilka enheter kan jag använda Singa?

Sjung var som helst, när som helst. Man kan använda Singa på dator, smartphone, padda och även Smart TV.

D
Written by Daniella Lassas
Updated over a week ago

Dator
Singa går att använda på sidan singa.com.

iOS
Du kan använda Singa på din iPhone eller iPad genom att ladda Singa-appen i App Store.

Android
Du kan använda Singa i din Android telefon eller Android tablet genom att ladda Singa-appen i Google Play.

Apple TV
Du kan använda Singa i din Apple TV genom att ladda appen i App Store.

Android TV
Du kan använda Singa i din Android TV genom att ladda appen i Google Play.

Did this answer your question?