Skip to main content
All CollectionsSinga HjälpBetalningar & Fakturering
EU betaltjänstedirektiv och stark kundautentisering
EU betaltjänstedirektiv och stark kundautentisering
D
Written by Daniella Lassas
Updated over a week ago

EU betaltjänstedirektivet (Payment Services Directive, PSD2) trädde i kraft i mitten av september. Detta innebär att stark autentisering blir obligatorisk för alla elektroniska betalningar.
​ 

Vad är PSD2? 

PSD2 hänvisar till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (PSD 2) om betaltjänster som trädde i kraft den 14 september 2019. Som ett resultat skärptes säkerhetskraven för digitala betalningar. Syftet med det nya betaltjänstedirektivet är att förbättra betalningssäkerheten och konsumentskyddet. Läs mer här.
​ 

Vad innebär stark autentisering

Stark autentisering innebär att du verifierar din identitet när du gör köp eller gör beställningar online. Beroende på din bank kan det till exempel innebära autentisering med en mobil bankapplikation eller bank-ID.
​ 

Hur kommer det nya betaltjänstedirektivet att påverka köp?

  • För alla beställningar eller inköp som görs online kan du behöva gå igenom extra steg för att verifiera din identitet. Att ändra din betalningsmetod kräver också stark autentisering. 

  • I framtiden kräver alla inköp över 30€ och varje sjätte inköp stark autentisering. 

 

Hur kommer det nya betaltjänstedirektivet påverka Singa Premium prenumerationer? 

  • I framtiden kan du behöva göra stark autentisering när du förnyar din Singa Premium-prenumeration. 

  • Detta innebär att du minst var sjätte betalning kommer få en begäran om att verifiera din identitet. Detta gäller även befintliga Singa Premium-prenumerationer, inte bara nya. 

  • Om stark autentisering krävs när ditt abbonemang förnyas, skickar vi dig den första e-postförfrågan ungefär en vecka före din beställningsförnyelse. En bekräftelseförfrågan och en länk för verifiering visas också på din användarsida när du är inloggad på Singas webbläsarversion. 

  • Vi rekommenderar att du slutför bekräftelseprocessen så snart som möjligt för att säkerställa att ditt prenumeration fortsätter utan avbrott. Om vi inte får en betalningsbekräftelse kommer vi inte att kunna förnya din prenumeration och detta kommer att resultera i att din prenumeration upphör. Din prenumeration växlar automatiskt till gratisversionen av Singa. 

Did this answer your question?