Använd Airplay på iPhone eller iPad med Singa-appen

Observera att innehållet i denna bruksanvisning kan skilja sig åt beroende på TV-tillverkaren. Instruktionerna är gjorda för att matcha de senaste Samsung TV-funktionerna med hjälp av Singa-appen på iPhone och iPad.

  1. Navigera till Inställningar på din TV och välj Allmänna inställningar

  2. Hitta Airplay-funktionen och välj:

  3. Svep nedåt från det övre högra hörnet för att aktivera Spegling på din iPhone eller iPad

  4. Slå på Spegling och tryck några gånger för att avsluta menyn

  5. Öppna Singa-appen och starta karaoke!

Om du behöver hjälp, kontakta support@singa.com.

Did this answer your question?