Ändra e-postadress för ditt konto

Hur kan jag ändra min e-postadress och e-postrelaterade frågor

N
Written by Natalie
Updated over a week ago

Ändringen av e-postadress sker via vår webbtjänst.

  1. Gå till singa.com

  2. Logga in på ditt Singa konto

  3. Klicka på ditt användarnamn, som finns uppe till höger

  4. Klicka på Inställningar

  5. Öppna Konto- fliken

  6. Skriv in nya e-postadressen i fältet

  7. Klicka på Uppdatera e-postadress

Kan jag skapa ett annat Singa-konto med samma e-postadress?

Du kan bara skapa ett SINGA-konto med en e-postadress.

Mitt SINGA-konto är registrerat på en e-postadress som jag inte längre använder. Vad kan jag göra?

Om ditt SINGA-konto är registrerat på en e-postadress som du inte längre använder, kan du ändra din e-postadress till en ny.

Observera att om ett Singa-konto redan har skapats för den nya e-postadressen måste du först ta bort kontot. Instruktioner för att radera ditt konto finns här.

Om du inte kan radera ditt Singa-konto själv kan du kontakta vår kundtjänst på support@singa.com.

Did this answer your question?