Skip to main content
All CollectionsSinga HjälpProblem & Lösning
Betalningsmetoden misslyckades
Betalningsmetoden misslyckades

Jag har fått ett mail att betalningsmetoden misslyckades, vad betyder det ?

D
Written by Daniella Lassas
Updated over a week ago

Singa Premium-prenumerationens betalningsmetod misslyckades

Om ditt betalningskort inte kan debiteras får du en automatisk påminnelse. Efteråt kommer betalningssystemet försöka debitera ditt kort 3 gånger till. Om debiteringen fortfarande avvisas även efter det fjärde försöket kommer beställningen att annulleras automatiskt. Det finns flera anledningar till varför betalningen kan misslyckas, inklusive de vanligaste orsakerna här nedan.

Inga tillräckliga medel

Kontrollera att kontot som är kopplat till ditt kort har en marginal. Betalningssystemet kommer att försöka debitera ditt kort igen. När det fjärde försöket misslyckas avbryts beställningen automatiskt. Du kan lägga en Premium-order om och om igen om detta händer.

Betalningskortet har gått ut

För att ändra ditt utgångna betalkort, logga in på ditt Singa-konto via en webbläsare. Genom profilen hittar du en faktureringsdel i inställningarna där du kan lägga till ditt nya kort.

EUs betaltjänstdirektiv PSD2

Om debiteringen misslyckas trots att kontot har en marginal kan det bero på att du inte utförde en stark autentisering (PSD2). Du kan behöva gå igenom ytterligare steg för att verifiera din identitet när du gör några köp eller beställningar online med ditt kort.

Att byta betalningssätt kräver också stark autentisering, det vill säga att alltid vara uppmärksam på dessa saker, till exempel när du byter ditt kort. Alla köp över 30€ och vart sjätte köp kräver stark autentisering. Läs mer om PSD2 betaltjänst direktivet här.

Betalningskortet är ogiltigt

Det händer ofta att inställningarna för köp av betalkort har återställts, till exempel om kortet har ändrats. Kontrollera med din nätbank om ditt korts nätköp är godkända och användningsgränsen för nätköp är så hög att du kan göra köp.

Andra problem med debiteringen

Observera att vi som en tredje part inte får ta emot eller se någon annan information relaterad till en betalning förutom allmänna koder relaterade till avvisade betalningstransaktioner. Därför bör du alltid kontakta din betalkorts utgivare om du har problem med betalningar.

Om du behöver mer information eller hjälp med ditt Singa-konto, vänligen kontakta support@singa.com.

Did this answer your question?