All Collections
Singa Hjälp
Problem & Lösning
Jag har problem med min mobil app
Jag har problem med min mobil app

Om du har problem med appen (t.ex. oväntade krascher eller låtar som inte laddas ordentligt), testa om nedanstående tips kan hjälpa dig

D
Written by Daniella Lassas
Updated over a week ago

Om du har problem med Singa kan du prova följande först:

  • Starta om applikationen

  • Logga ut från Singa och logga in igen med dina inloggningsuppgifter till Singa

  • Stäng oanvända program/appar som körs i bakgrunden

  • Kontrollera din internetanslutning. Du kan testa hastigheten på din internetanslutning på fast.com. Vi rekommenderar en hastighet på minst 10 Mbps.

  • Kontrollera att systemuppdateringarna på din enhet är uppdaterade. Du kan vanligtvis kontrollera detta från enhetens inställningar

Om du använder appen på en mobil enhet, kontrollera även följande:

  • Kontrollera att du har gett appen de nödvändiga behörigheterna

Vår mobilapp kräver mikrofonbehörighet för att starta låtvyn. Applikationen använder realtidsinmatning från mikrofonen för att beräkna poäng för PLUS-låtar och visar grafiskt låten när den sjungs.

Om problemet kvarstår, vänligen kontakta vår support!

Did this answer your question?