All Collections
Singa Hjälp
Problem & Lösning
Varför kan jag inte sjunga mera än 5 låtar?
Varför kan jag inte sjunga mera än 5 låtar?

I den här artikeln förklarar vi de vanligaste orsakerna till att appen eller webbsidan bara tillåter dig att spela tre låtar.

D
Written by Daniella Lassas
Updated over a week ago

Gratis Singa-konto

Med ett gratis Singa-konto kan du sjunga fem sånger per dag i appen. Appen kan fortfarande användas för att begära ett obegränsat antal låtar när den är ansluten till en karaokelokal. Var dock uppmärksam på andra gäster och se till att alla får chansen.

Premium prenumeration

Om du har en Premium-prenumeration men appen fortfarande bara tillåter dig att sjunga fem låtar kan du först försöka återställa köpet enligt stegen i denna artikel.

Om detta inte hjälper är det möjligt att du är inloggad på ett annat konto än det som prenumerationen startades för. Du kan kontrollera dina kontouppgifter genom att först logga in på ditt konto och sedan gå till Profil > Inställningar.

Du kan kontrollera vilken kontotyp du har under Fakturering. Om du kan se knappen "Skaffa Premium" betyder det att det konto du är inloggad med är ett gratiskonto med tre "gratis" låtar per dag.

Du kan titta i inkorgen på dina andra e-postadresser och se vart prenumerations verifieringen skickades och sedan logga in på Singa med den adressen. När du är klar utför du denna kontroll igen för att se om Premium-prenumerationen är synlig.

Om det behövs kan du ta bort ett extra konto och bara behålla det med din Premium-prenumeration. Instruktioner för det hittar du här. Du kan också ändra din e-postadress från Inställningar > Konto.

Did this answer your question?